Általános Iskola

Iskolánkról az első írásos feljegyzések 1758-ból származnak. Ez az épület fából készült, és 1778-ban a templommal és a paplakkal együtt leégett. Az első tanító nevét is ismerjük: Keresztury Ferencnek hívták. A tanulólétszám az évek múlásával egyre növekedett, 1945-ben pl. 173 tanköteles járt Győrvárra. A hetvenes években 240-es iskolalétszámmal számolhatunk, mert 1973-tól Hegyhátszentpéter, Petőmihályfa és Andrásfa tanköteles tanulói is Győrvárra jártak már.

2005 szeptemberétől újabb 3 település: Pácsony, Oszkó, Olaszfa iskolája is lettünk, kistérségi társulás létrejöttének következményeként. Jelenlegi tanulólétszámunk 189 fő. 13 pedagógusa, 4 egyéb dolgozója és 4 konyhai dolgozója van a Béri Balogh Ádám Általános Iskolának, amely 1993 óta viseli a kuruc brigadéros nevét. Az iskolában a Lyra Művészeti Iskola 3 tanszaka működik: kézműves, tánc és furulya. Az informatikával elsős koruktól ismerkedhetnek a kisdiákok, de van lehetőség sportra, ­ pl. karateedzéseken való részvételre is.
Új igazgató neve: Zrinszki János

Általános iskola
9821 Győrvár, Balogh Ádám utca 14.
Tel.: 94/574-031